Ikony dostępne

W celu zakupu ikony proszę o kontakt przez formularz kontaktowy.
Można również zamówić u nas ikony w tej chwili niedostępne, zarówno z galerii jak i inne.


Św. Jan Teolog Św. Jan Teolog.
Ur. prawdopodobnie w Betsaidzie. Rybak, syn rybaka, brat Św. Jakuba. Był najmłodszym Apostołem. Jeden z najbardziej umiłowanych przez Jezusa uczniów. Był świadkiem min. Przemienienia, modlitwy w Getsemane. Pozostał do końca wierny Chrystusowi. Dostał pod opiekę Matkę Bożą i mieszkał z nią w Jerozolimie, aż do jej Zaśnięcia, ok. 57r. Po jej śmierci nauczał. Próbowano go wielokrotnie zabić, bezskutecznie. Wreszcie zesłano go na Patmos. Tam napisał Apokalipsę.Później osiadł w Efezie, gdzie żył do późnej starości, zm. ok. 98r. Liczne księgi jego autorstwa to najpiękniejsze świadectwo, jakie pozostawili Apostołowie. Tytułowany jest "Bogosłowem", tj. Teologiem. Patron uczących się ikonografii, rybaków i zgody w rodzinie.

Wymiary 20x25cm Cena 650zł


Chrystus Mąż Boleści - Skrajne Uniżenie Chrystus Mąż Boleści - Skrajne Uniżenie.
(gr) Akra Tapeinosis. Przedstawienie to wiąże się z liturgią Wielkiej Soboty w kościele wschodnim. Wyobrażenia takie pojawiały się w XIIw. ikonach bizantyńskich i bałkańskich, rzadko natomiast na Rusi. Typ przedstawienia nazywany "Skrajne Uniżenie" podkreśla kenotyczny wymiar wcielenia Syna Bożego, przyjmującego na siebie grzechy świata, aby je odkupić. Dodatkowo dochodzi tu motyw Serafina, wzięty najprawdopodobniej z przedstawienia pokrewnego "Chrystus Ukrzyżowany Serafin", które miało związek z szerzącymi się poglądami Bogomiłów (uważających min. iż Chrystus był istotą anielską, nie ludzką, nie mógł więc zostać upokorzony przez śmierć męczńską). Takie przedstawienia przeciwstawiały się heretyckim poglądom Bogomiłów.

Wymiary 15x40cm Cena 750zł


Czterej Apostołowie Czterej Apostołowie.
Ukazanych jest tutaj czterech Apostołów: Piotr, Paweł, Andrzej oraz Jan Teolog. Św. Piotr- pdobnie jak brat Św. Andrzej był rybakiem, synem Jonasza. Obaj byli też uczniami Jana Chrzciciela i pierwszymi powołanymi. Piotr był wyjątkowo zapalczywy i impulsywny. Często wchodził w konflikty. Uzdrawiał i wskrzeszał umarłych. Zmarł śmiercią męczeńską w 64r. w Rzymie. Został ukrzyżowany, na własną prośbę, głową w dół. Św. Paweł- ur. w Tarsie, był Izraelitą i faryzeuszem. Z wielkim zaangażowaniem prześladował chrześcijan. Nosił imię Szaweł. Ok. 35r. w bramie miasta Damaszku ukazał mu się Chrystus i został nawrócony. Przyjął chrzest i imię Paweł. Od tej pory nawracał pogan na całym świecie. Zmarł w 67r. ścięty przez Nerona. Św. Andrzej- jako pierwszy dotarł ze Słowem Bożym do Konstantynopola. Na peloponezie został skazany na śmierć przez rządcę Patras, który nie chciał przyjąć wiary. Umarł na krzyżu w kształcie litery X w 62r. Św. Jan Teolog- rybak urodzony w Betsaidzie. Brat Jakuba, najmłodszy z Apostołów i bardzo umiłowany przez Chrystusa. Opiekował się Matką Boską po jego śmierci. Zesłany na Patmos napisał Apokalipsę. Pozostawił liczne księgi - piękne świadectwo wiary. Zmarł w późnym wieku, ok. 98r. Wymiary 30x30cm Cena 880zł


Prorok Eliasz Prorok Eliasz.
Żył w IXw. p.n.e. Eliasz urodził się w Tiszbe. Był zapewne pasterzem, o czym świadczy ubiór z koźlej skóry i koczowniczy tryb życia. Imię Eliasz oznacza "Jahwe jest moim Bogiem". Poznajemy go w związku z królem Izraelitów Achabem, który czcił bożka Baala. Eliasz żąda od króla, aby stanął po stronie wiary w prawdziwego Boga Jahwe i zapowiada wieloletnią suszę jako karę dla władcy i jego ludu. Następnie chroni się w jasiniach, gdzie Bóg przysyła do niego kruka z pokarmem. Po trzech latach suszy i głodu, Eliasz ponownie zjawia się przed Achabem i proponuje pojedynek między Bogiem Jahwe a prorokami Baala. Ci nic nie uzyskali od swego bożka, Elisz natomiast sprowadził w imię Jahwe deszcz i zabił 450 proroków Baala. Po tym spektakularnym wydarzeniu Eliasz długo jeszcze wędrował z rozkazu Boga, miał też wielu uczniów. Uczniom przekazał wiedzę o swoim odejściu i wreszcie wstąpił do Nieba na ognistym konnym rydwanie. Wymiary 20x25cm Cena 680zł