Ikony dostępne

W celu zakupu ikony proszę o kontakt przez formularz kontaktowy.
Można również zamówić u nas ikony w tej chwili niedostępne, zarówno z galerii jak i inne.


Św. Jan Teolog Św. Jan Teolog.
Ur. prawdopodobnie w Betsaidzie. Rybak, syn rybaka, brat Św. Jakuba. Był najmłodszym Apostołem. Jeden z najbardziej umiłowanych przez Jezusa uczniów. Był świadkiem min. Przemienienia, modlitwy w Getsemane. Pozostał do końca wierny Chrystusowi. Dostał pod opiekę Matkę Bożą i mieszkał z nią w Jerozolimie, aż do jej Zaśnięcia, ok. 57r. Po jej śmierci nauczał. Próbowano go wielokrotnie zabić, bezskutecznie. Wreszcie zesłano go na Patmos. Tam napisał Apokalipsę.Później osiadł w Efezie, gdzie żył do późnej starości, zm. ok. 98r. Liczne księgi jego autorstwa to najpiękniejsze świadectwo, jakie pozostawili Apostołowie. Tytułowany jest "Bogosłowem", tj. Teologiem. Patron uczących się ikonografii, rybaków i zgody w rodzinie.

Wymiary 20x25cm Cena 650zł


Chrystus Mąż Boleści - Skrajne Uniżenie Chrystus Mąż Boleści - Skrajne Uniżenie.
(gr) Akra Tapeinosis. Przedstawienie to wiąże się z liturgią Wielkiej Soboty w kościele wschodnim. Wyobrażenia takie pojawiały się w XIIw. ikonach bizantyńskich i bałkańskich, rzadko natomiast na Rusi. Typ przedstawienia nazywany "Skrajne Uniżenie" podkreśla kenotyczny wymiar wcielenia Syna Bożego, przyjmującego na siebie grzechy świata, aby je odkupić. Dodatkowo dochodzi tu motyw Serafina, wzięty najprawdopodobniej z przedstawienia pokrewnego "Chrystus Ukrzyżowany Serafin", które miało związek z szerzącymi się poglądami Bogomiłów (uważających min. iż Chrystus był istotą anielską, nie ludzką, nie mógł więc zostać upokorzony przez śmierć męczńską). Takie przedstawienia przeciwstawiały się heretyckim poglądom Bogomiłów.

Wymiary 15x40cm Cena 750zł


Trzech Archaniołów Trzech Archaniołów.
Achanioł Gabriel: Jego imię oznacza " Bóg jest moją siłą", "Mąż Boży". To Anioł Zwiastowania, Zmartwychwstania, Miłosierdzia i Objawienia. Sprawuje władzę nad Rajem. Archanioł Michał: Jego imię " Któż jak Bóg!". Najważniejszy Boży Wojownik, walczy z Szatanem. Książę Aniołów. Strzeże wiary i dobra. Waży dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest przywoływany przy egzorcyzmach. Archanioł Rafał: imię oznacza " Bóg uzdrawia". Ma więc moc uzdrawiania, pomaga także wędrowcom w drodze (opiekował się Tobiaszem w jego drodze do domu).

Wymiary 35x45cm Cena 1350zł


Św. Mikołaj Cudotwórca Św. Mikołaj Cudotwórca.
Żył na przełomie III i IV w. Pochodził z zamożnej rodziny. Jego życiorys od początku był związany z kapłaństwem. Swój rodzinny majątek rozdawał potrzebującym. Miał dar przewidywania przyszłości i wskrzeszania umarłych. Z woli bożej został biskupem Myr. Nadal, mimo to, żył w ubóstwie. Stawiał czoło prześladowaniom Chrześcijan, lecz nigdy nie odważono się go zabić. Biskup, człowiek niezwykle charyzmatyczny, został na jakiś czas usunięty ze stanowiska z powodu ostro sprecyzowanych poglądow. Chrystus i Matka Boska wstawili się wówczas za nim i stanowisko zostało mu zwrócone. Zmarł po krotkiej chorobie. Patron biednych i potrzebujących, rodzin, żeglarzy, wdów i sierot oraz panien na wydaniu. Jeden z najbardziej czczonych świetych, szczególnie umiłowany przez prawosławnych Słowian. Wymiary 25x35cm Cena 780zł


Matka Boska Kazańska Matka Boska Kazańska.
Należy do najbardziej popularnych i najbardziej czczonych ikon Matki Boskiej na Rusi. Cudowne objawienie tej ikony miało miejsce w 1579r., kiedy po ogromnym pożarze Kazania Matka Boska ukazała się małej dziewczynce, wskazując jej miejsce ukrycia nienaruszonej ikony. W 1594r. na polecenie cara wzniesiono dla niej okazały sobór. W 1904r. ikona została z niego skradziona. Przez wieki wielokrotnie pomagała chronić ludzi i miasta podczas walk i oblężeń, podobnie jak jej liczne kopie, powstające przez wieki. Wymiary 18x20cm Cena 450zł


Chrystus Pantokrator Chrystus Pantokrator.
Pantokrator oznacza Tego, który jest bytem. To Pan Życia, Pan Wszechświata, Wszechmocny, Rex Mundi. W nimb Chrystusa wpisany jest grecki krzyż z literami oznaczającymi święte imię Boga - "Ten, który jest". Jest przedstawiany w majestatyczny, hieratyczny sposób. Czasem jest to popiersie Chrystusa, czasem ukazywany jest w półpostaci lub w postaci pełnej. Wymiary 20x20cm Cena 420zł


Matka Boska Wielka Panagia Matka Boska Wielka Panagia.
Praobraziem dla tego typu przedstawienia jest przedstawienie z IVw. z rzyskich katakumb. Wizerunek ten rozpowszechnił się w sztuce Bizantyńskiej w XI-XIIw. Ten typ przestawienia jest jedną z odmian typu ikonograficznego Matki Boskiej Orantki (obok min. Platytery "Szersza Niebios", Znamienja "Bogurodzicy Znaku") Panagia oznacza "Wcielenie". To przedstawienia Matki Bożej w pozie Orantki, z Chrystusem Emmanuelem w medalionie bądź bez niego. Układ ciała Matki Boskiej przypomina formę kielicha. Matka Boska jest tu Bramą i Tronem dla Zbawiciela. Chrystus Emmanuel błogosławi jedną lub dwiema rękami ( gest Najwyższego Kapłana). Ikona wyraża ideę Wcielenia Boga. Wymiary 20x40cm Cena 780zł