Ikony dostępne

W celu zakupu ikony proszę o kontakt przez formularz kontaktowy.
Można również zamówić u nas ikony w tej chwili niedostępne, zarówno z galerii jak i inne.


Św. Jan Teolog Św. Jan Teolog.
Ur. prawdopodobnie w Betsaidzie. Rybak, syn rybaka, brat Św. Jakuba. Był najmłodszym Apostołem. Jeden z najbardziej umiłowanych przez Jezusa uczniów. Był świadkiem min. Przemienienia, modlitwy w Getsemane. Pozostał do końca wierny Chrystusowi. Dostał pod opiekę Matkę Bożą i mieszkał z nią w Jerozolimie, aż do jej Zaśnięcia, ok. 57r. Po jej śmierci nauczał. Próbowano go wielokrotnie zabić, bezskutecznie. Wreszcie zesłano go na Patmos. Tam napisał Apokalipsę.Później osiadł w Efezie, gdzie żył do późnej starości, zm. ok. 98r. Liczne księgi jego autorstwa to najpiękniejsze świadectwo, jakie pozostawili Apostołowie. Tytułowany jest "Bogosłowem", tj. Teologiem. Patron uczących się ikonografii, rybaków i zgody w rodzinie.

Wymiary 20x25cm Cena 650zł


Św. Bazyli Wielki Św. Bazyli Wielki.
Arcybiskup Cezarei Kapadockiej. Ur. w 329r. w Cezarei, w pobożnej i uczonej rodzinie. Ojciec był nauczycielem retoryki. Bazyli pobierał solidne nauki w Atenach. Po powrocie przyjął chrzest i został pustelnikiem. Wreszcie założyl własny monaster. Po śmierci biskupa Cezarei w 371r. przejął jego urząd. Wsławił się działalnością charytatywną i nieugiętą walką z arianami. Zmarł w 379r., w wieku 50 lat. Autor wielu dogmatów teologicznych. Uważany jest za ojca wschodniego mistycyzmu. Jeden z tzw. trzech ojców kapadockich, obok Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy.

Wymiary 15x45cm Cena 690zł